Att tänka på vid montering av permanent elstängsel


Här beskriver vi vad du bör tänka på vid montering av ett permanent elstängsel.

Hur kopplar man stängseltråden? 

Elstängslet skall kopplas till ett elstängselaggregat via ett åskskydd. Stängseltråden kopplas till pluspolen från elaggregatet via åskskyddet. Minuspolen på elaggregatet skall vara kopplad till ett jordspett som skall slås ner i marken.

Hur fungerar ett elstängsel? 

När djuret kommer i kontakt med elstängslet får djuret en stöt och drar sig tillbaka in i hagen. Elstöten är varken farlig för människor eller djur. Styrkan på strömstöten beror på en rad olika saker, t ex vilken kvalitet det är på tråden och hur bra jordningen är.

Vilket aggregat skall man använda?

Det som är viktigt att tänka på är att olika djur är olika känsliga för elstötar och det är därför viktigt att väja rätt elaggregat. Vid informationen om varje elaggregat står det till vilka djur aggregatet är anpassat till.

Vilken stängseltråd skall man välja?

Alla stängseltrådar har ett motstånd som mäts i Ohm. En eltråd med lågt motstånd leder bättre ström än trådar med högt motstånd. Vid val av stängseltråd rekommenderar vi att använda en tråd med flera ledare. Fördelen med att använda en eltråd med flera ledare är att om någon strömledare skulle gå av så kan det fortfarande gå ström i eltråden. Om en stängseltråd går av eller behöver skarvas skall man använda avsedda skarvlås för att inte effekten i elstängslet skall påverkas negativt.

Hur skall elstängslet jordas?

Jordningen till elstängslet är viktig för att stängslet skall fungera så bra som möjligt. Vid dålig jordning hjälper det inte hur starkt eller hur bra elaggregatet man har. Vid starkare och större aggregat rekommenderar vi att man gräver ner flera jordspett och även en jordningskabel. Det är viktigt att inte undervegetationen, som gräs och buskar, kommer i kontakt med elstängslet. Om ni har en eltråd med ett högt motstånd och gräs ligger emot stängslet så kan strömmen välja att gå ner i marken istället och då försvinner eller minskas strömstyrkan i elstängslet. Om ni vet att det förekommer mycket undervegetation så välj ett kraftfullt aggregat som klarar dessa hinder. Vi rekommenderar dock att röja bort gräs och hinder när ni monterar ert elstängsel.

Hur högt/lågt skall man sätta stängseltråden och hur många trådar skall man använda? 

Dessa höjder på elstängselrep/-band/-tråd är för de vanligaste djurslag och ska endast ses som riktlinjer.

Djurslag, antal trådar, trådhöjd:

Ko: 1-2 st. trådar på en höjd av 40 och 80 cm. 
Häst: 2-3 st. trådar på en höjd av 60, 90 och 120 cm. 
Får: 3 st. trådar på en höjd av 15, 50 och 80 cm. 
Gris: 2 st. trådar på en höjd av 10 och 35 cm.

För eventuellt skydd mot vildsvin:

2-3 trådar på en höjd av 20, 40 och 70 cm.

 

För att ert elstängsel skall fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att nedanstående artiklar finns med i er installation:

1. Elstängselaggregat, för att få ström i stängsel.
2. Matarkabel, placeras mellan aggregat och jordspett. 
3. Jordspett, slås ner i marken för att jorda aggregatet.
4. Åskskydd, bra att ha för att skydda aggregatat mot åska och blixtnedslag.
5. Matarkabel, placeras mellan åskskydd och stängsel.
6. Stängselstolpe, för att fästa stängseltråd.
7. Omskiftare, för omkoppling av strömmen. 
8. Isolatorer, för stängseltrådar och trästolpar.
9. Anslutningskabel, fästs mellan aggregat och stängseltråd.
10. Anslutningskabel, fästs mellan elband.
11. Elband, elrep eller eltråd, används som stängseltråd.  
12. Fjädergrind, används för att öppna och stänga stängsel.
13. Grindisolator, används och fästs vid grindöppningar.
14. varningsskylt, för att varna omgivningen om att stängsel är uppsatt.
15. Bandisolator, används för att isolera. 
16. Plaststolpe, används som stängselstolpar.
17. Bandskarv, för att skarva elbanden. 
18. Trådspännare, används för att spänna tråden. 

Här har vi samlat alla produkter du behöver.

Visuell bild av montering_1

Visuell bild av montering_2

Utöver dessa artiklar finns även andra tillbehör vid montering av stängsel, som till exempel stängselklubba, nedslagningsrör och testinstrument.

Om ni har några frågor eller funderingar så kan ni alltid kontakta oss via e-post, kundservice@lantbutiken.se eller på telefonnummer 0511-44 22 00 helgfria vardagar 08.00-16.00.

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.